De meest gebruikte kwotaties op een rijtje

Iedere route die je klimt heeft zijn eigen moeilijkheid. Vaak is het fijn om een indicatie van de moeilijkheid van een route te hebben voordat je hem gaat klimmen. Van veel sportklimgebieden bestaan gidsjes oftewel topo's. Hierin staan de routes die je daar kunt klimmen beschreven en getekend. Ook staat er per route een moeilijkheidswaardering bij vermeld. Deze moeilijkheidsgraden zijn niet geheel gestandaardiseerd; er bestaan verschillende quoteringen naast elkaar. In Belgische en Franse sportklimgebieden wordt de Franse waardering gehanteerd.

Frankrijk UIAA UK USA Beschrijving
Falaise Bloc
3 5.3 Kinderen
4 5.5
4c 5.6
5a 4a V 4b 5.7 Beginners
(Tot 6a stijgt het niveau zeer snel)
5b 4b V+ 4c 5.8
5c 4c VI 5a 5.9
6a 5a VI+ 5b 5.10- Gemiddeld Niveau
6b 5b VII 5c 5.10+
6c 5c VII+ 6a 5.11- Goed Niveau
7a 6a VIII 5.11+
7b 6b VIII+ 6b 5.12- Zeer Goed Niveau
7c 6c IX 6c 5.12+
8a 7a X- 7a 5.13- Voor Profs
8b 7b X 5.13+
8c 7c X+ 7b 5.14-
9a 8a 5.14+
9b ? 8b ? 5.15
8c ?


Terug naar de 'How To-Sectie'