De verschillende touwcommando's even op een rijtje gezet

Stand (of Relais):

Dit roept de voorklimmer als hij een standplaats heeft bereikt en daar met een zelfzekering stand heeft. Je hoeft hem nu niet meer te zekeren en mag het touw uit de HMS-karabiner halen.

Touw in (of Aval):

Dit roep je als je wilt dat de ander touw moet inhalen, bijvoorbeeld als je voorklimmer stand heeft gemaakt en het touw is nog niet helemaal op of als je vind dat je niet strak genoeg gezekerd wordt.

Touw uit (of Mou):

Gebruik dit als je voorklimmer het touw heeft ingehaald tot het strak staat of als je tijdens het klimmen gehinderd wordt door een te strak touw. Ook de voorklimmer gebruikt de touw in/ touw uit commando's.

Strak Touw (of Sec):

Dit roept de voorklimmer als hij wil dat je als zekeraar het touw strak houdt. Doe dit dan ook snel, de voorklimmer geeft er namelijk mee aan dat er een moeilijke passage komt en dat de kans bestaat dat hij valt. Door het touw strak te houden verhinder je dat de voorklimmer een te grote val zou maken.

Blok (of Bloque):

Als degene die aan het klimmen is denkt dat hij gaat vallen en in het touw wil gaan hangen, kan hij "blok" roepen. Trek het touw dan snel zo strak mogelijk aan en ga er desnoods in hangen.

Touw (of Corde):

Dit roep je wanneer je van plan bent je touw naar beneden te gooien om te rapellen. Zo verwittig je omstaanders of medeklimmers beneden dat je je touw gaat uitwerpen.

Touw Vrij (of Corde Libre):

Eens je na je rapel beneden bent, breek je zo snel mogelijk je rapel op en wanneer er geen zekeringsapparaat of musketon of hulptouwtje meer aan het touw hangt en het dus 'vrij' is, roep je 'touw vrij'. Zo weet je klimpartner, die nog boven is en wacht om ook naar beneden te rapellen, dat hij zijn rapel kan opbouwen en naar beneden kan komen.

Vertrek Ok (of Depart Ok):

Als de voorklimmer de standplaats zodanig heeft ingericht dat hij klaar is om jou omhoog te zekeren roept hij dit. Nu pas mag je je eigen zelfzekering losmaken.

Vertrek (of Depart):

Dit roep je voor je begint te klimmen. De voorklimmer weet nu dat je eraan komt en dat hij touw moet innemen.

Steen (of Cailloux):

Dit is geen touwcommando maar wel een standaard uitroep. Wanneer je tijdens het klimmen een steen naar beneden schopt of een steen naar beneden ziet vallen roep je heel hard steen (in Nederlandstalige gebieden), caillou (in Franstalige gebieden) of Stein (in Duitstalige gebieden). Als je iemand steen hoort roepen let dan goed op vallende stenen. Ook als je klimmateriaal naar beneden laat vallen roep je steen.


Terug naar de 'How To-Sectie'